joshuaShn tumbler
(via ニュース - 科学&宇宙 - オメガ星団、VST望遠鏡の初ショット(記事全文) - ナショナルジオグラフィック 公式日本語サイト)
  1. joshuashnの投稿です